LICEUL „DIMITRIE CANTEMIR” DARABANI
organizează în data de 18.01.2018 concurs pentru ocuparea postului de 1 normă şofer


Cerinţe:
 Cetăţenie română
 Posesor permis de conducere categoria D
 Posesor atestat transport persoane
 Cunoştinţe mecanică auto
 Fără antecedente penale
 Apt medical
 Abilităţi de comunicare
 Disponibilitate pentru lucrul peste program


1. Responsabilităţi şi sarcini – conform fişei postului


2. Condiţii oferite:
 Salarizare conform legii 153/ 2017
 Program de lucru – 8 ore / zi


3. Desfăşurarea concursului:
 Selectarea dosarelor şi afişarea listei candidaţilor admişi la concurs se va
face ţinând cont de îndeplinirea condiţiilor de participare;
 Proba scrisă se va desfăşura în ziua de 18 ianuarie 2018, ora 10,00, la sediul Liceului „Dimitrie Cantemir” Darabani şi constă în verificarea cunoştinţelor de legislaţie (conform bibliografiei anexate) şi de mecanică auto; durata probei este de 120 min.
 Proba practică se va desfăşura în ziua de 18 ianuarie 2018, ora 12,00, la sediul Grupului Şcolar Darabani şi constă în verificarea cunoştinţelor practice de mecanică auto
 Interviul se va desfăşura în ziua de 18 ianuarie 2018, ora 13,00, la sediul Liceului „Dimitrie Cantemir” Darabani


4. Notarea
 Proba scrisă – notare de la 1 la 10
 Proba practică – notare de la 1 la 10
 Interviul – notare de la 1 la 10
 Nota finală reprezintă media celor trei probe
 Va fi declarat admis candidatul cu nota cea mai mare (nota minimă de admitere este 7,00)


5. Contestaţii
 se pot depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor
 contestaţiile se depun la secretariatul unităţii
 rezultatele finale se afişează în termen de trei zile


6. Dosarul de înscriere
a) se depune pana la data de 17.01.2018, orele 12.00;
b) trebuie să conţină
 Cerere de înscriere adresată conducătorului instituţiei organizatoare
 Curriculum vitae – model european
 BI/CI – copie şi original
 Permis de conducere – copie şi original
 Atestat transport persoane – copiei şi original
 Cazier auto
 Cazier judiciar
 Copie carte de muncă
 Adeverinţă medicală
c) actele originale vor fi prezentate obligatoriu la depunerea dosarului pentru
certificarea copiilor, după care vor fi restituite titularului.
După admiterea la concurs, la încheierea contractului de muncă trebuie prezentate
obligatoriu următoare:
- Certificat medical de la unităţi medicale autorizate de Ministerul
Transporturilor din care să rezulte că este apt pentru ocuparea postului de şofer
- Aviz psihologic
- Card tahograf


Director,

Prof. Prisăcariu Alin                                                                                                            

 


BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA POSTULUI 1 NORMĂ ŞOFER PERIOADĂ NEDETERMINATĂ


1. O.G. nr. 5 /2011;
2. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată;
3. O.U.G. nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
4. Legea nr. 6/2007 privind aprobarea O.U.G. nr. 63/2006 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
5. Decizia nr. 347/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin(1), (2) şi (5) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
6. O.U.G. nr. 69/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
7. Decizia nr. 661/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97 şi art. 98 alin(3), litera e) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
8. H.G. nr. 56 / 2007 pentru modificarea regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
9. O.G. nr. 5 / 2011 privind completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

0
0
0
s2smodern
powered by social2s